Praktijk B + E

Proficiat met je rijbewijs B, nu nog dat rijbewijs BE!

Met een rijbewijs B mag je alvast:
een aanhangwagen trekken met een MTM tot 750 kg;
een aanhangwagen trekken met een MTM van meer dan 750 kg op voorwaarde dat de MTM van het geheel niet meer dan 3.500 kg bedraagt.
Met een rijbewijs B met code 96 mag je een aanhangwagen trekken met een MTM van meer dan 750 kg op voorwaarde dat de MTM van het geheel niet meer dan 4.250 kg bedraagt.
 
Met een rijbewijs BE mag je een aanhangwagen trekken met een MTM van ten hoogste 3.500 kg.


* MTM: Maximaal Toegelaten Massa (eigen gewicht voertuig + laadvermogen).

Je hoeft geen theorie-examen af te leggen!
 
De rijlessen vinden steeds plaats op een erkend oefenterrein en op de openbare weg, gegeven door een erkend instructeur met een voertuig en aanhangwagen van de rijschool.
Image

1. Vrije begeleiding

Je gaat naar het gemeentehuis samen met een begeleider en vraagt een voorlopig rijbewijs BE of code 96. Je hoeft geen theoretisch examen af te leggen en na een maand stage kan je reeds examen afleggen. 

Rijschool Drivewell biedt je de mogelijkheid om de manoeuvres aan te leren in een 3 uur durende cursus (ECO opleiding).  Je kan deze lessen ook volgen met je eigen voertuig en eigen aanhangwagen zodat je de manoeuvres aanleert zoals je ze op je examen moet uitvoeren. Het is aan te raden dat je bij aanvang van deze cursus reeds op een rechte lijn kan achteruit rijden met je aanhangwagen.

Opgelet ! Wanneer de lessen worden gegeven met je eigen voertuig, komen deze opleidingsuren niet in aanmerking als officiële, erkende rijschool opleidingsuren !

De ECO opleiding kost je € 300.

Schrijf je hier in!

Image

2. Rijschool

Als je je rijbewijs BE of code 96 met de rijschool wenst te behalen, dan moet je minstens 8 uur les volgen en examenbegeleiding via de rijschool.  Vermits het net hetzelfde examen is, raden wij je aan om meteen examen voor rijbewijs BE af te leggen.

We bieden de COMFORT opleiding (8 uur les + examenbegeleiding) aan voor € 1000.

Schrijf je hier in! 

Image

3. 2x niet geslaagd
In dit geval ben je verplicht om 4 uur les te volgen en examenbegeleiding via de rijschool.
Wij bieden deze XTRA opleiding aan voor € 600

Schrijf je hier in!

 

Image

4. Vervallen voorlopig rijbewijs

In dit geval ben je verplicht om 8 uur les te volgen en examenbegeleiding via de rijschool.
Wij bieden deze opleiding aan voor € 1000.

Schrijf je hier in!

 

Image

5.Extra lesuren
Natuurlijk is het ten allen tijde mogelijk een of meerdere extra lesuren te volgen.  Hiervoor betaal je € 100 per uur + € 20 inschrijving, tenzij je reeds ingeschreven was voor een van de andere formules.

Schrijf je hier in!

 

Een rijopleiding wordt goedkoper met subsidies !

Als DriveWell worden wij door meerder instatites erkend als opleidingsverstrekker, waardoor rijopleidingen heel wat goedkoper kunnen worden.

Image

KMO-portefeuille 

DriveWell BVBA is een erkende Vlaamse dienstverlener voor de pijler ‘opleidingen’ onder het nummer: DV.O235355. Dit betekent dat de BE opleidingen die door DriveWell BVBA aangeboden worden, gesteund worden door de Vlaamse overheid.
Door het volgen van deze opleiding kunt u als ondernemer het huidige of toekomstige functioneren van uw onderneming verbeteren. Het volgen van een opleiding die kmop erkend is, dient bij te dragen tot de versterking, de groei of de transformatie van uw onderneming in Vlaanderen. De KMO-portefeuille is een subsidiemaatregel waarbij de Vlaamse overheid tot 30% steun (voor kleine ondernemingen) en tot 20% steun (voor middelgrote ondernemingen) geeft aan ondernemingen die willen investeren in opleiding.

Opgelet: Het bedrijf dient ten laatste 14 dagen na de start van de opleiding de subsidie aan te vragen via www.kmo-portefeuille.be. Opleidingen die later worden aangevraagd komen niet in aanmerking voor een tussenkomst.

Klik hier voor de aanvraag procedure

Image

FVB: Fonds voor vakopleidingen in de bouwnijverheid PC 214

Ondernemingen die actief zijn in de bouwsector (pc 214) genieten bijzondere voorwaarden als ze hun medewerkers een rijopleiding voor BE laten volgen. Daarnaast betaalt het Fonds ook het loon van de werknemer.

Tussenkomst in de opleidingskost:

 • 10 €/uur per aanwezige arbeider

Tussenkomst in de loonkost voor de werkgever (bij dagopleidingen) of een premie voor de werknemer (avond- en zaterdagopleidingen):

Na de opleiding kan de werkgever bij dagopleidingen een tussenkomst in de loonkost ontvangen of een premie voor de werknemer bij avond- en zaterdagopleidingen :

 • Werkgever : 15 €/uur per aanwezige arbeider bij dagopleidingen.
 • Werknemer : 6,25€/uur per aanwezige arbeider bij avond- en zaterdagopleidingen.

www.constructiv.be

Image
Image

Vormelek - Volta voor alle werkgevers en werknemers in de sector PSC 149.01 (Elektriciens)

Sinds juli 2014 opereren drie sectorale juridische entiteiten voortaan onder één noemer: Volta, kruispunt van elektrotechniek.

Telkens als je een werknemer naar een door Volta goedgekeurde opleiding stuurt, bouw je een stukje van je premiekrediet af: € 15,50 per gevolgd uur. Bij opleidingen die in aanmerking komen voor betaald educatief verlof (32 uur of meer) wordt de premie gehalveerd, tot € 7,75 per opleidingsuur.

Voorwaarden:

 • De opleiding vindt plaats op werkdagen en dit tussen 07u00 en 18u00.
 • In totaal duurt de opleiding minstens 3 uur.
 • De opleiding is sectorrelevant.
 • Het mag geen verkoops- of informatiesessie zijn.
 • Er is een opleidingsprogramma voor handen.
 • De opleiding wordt gegeven in het NL.
 • De cursist is een arbeider die onder het PSC 149.01 valt.
 • Je hebt nog een saldo premiekrediet waaruit je kan putten.

Na de opleiding heb je 3 maanden de tijd om je premieaanvraag te vervolledigen.
Online vul je de premieaanvraag in en je stuurt een aanwezigheidsbewijs naar Volta.
Dit aanwezigheidsattest bezorgt de rijschool aan de kandidaat.

www.volta-org.be

Image

Educam voor de sectoren Garagebedrijf, Koetswerk en Metaalhandel

Ondernemingen die actief zijn in de sectoren van Garagebedrijven (PC 112), Koetswerkbedrijven (PC 149.2) en bedrijven uit de Metaalhandel (PC 149.4) genieten bijzondere voorwaarden als ze hun medewerkers een rijopleiding voor BE laten volgen.

Voorwaarden:

 • De opleiding houdt verband met de jobinhoud van de vooropgestelde cursisten en kadert in een opleidingsplan conform de CAO rond opleiding
 • De opleiding duurt minstens 8 uur en vindt plaats tijdens de normale werkuren

Procedure:

 • Je vult het aanvraagformuliervoor een erkenning in op de website van EDUCAM Partner, uiterlijk 5 werkdagen voordat de opleiding begint.
 • Je ontvangt een mail van EDUCAM met de bevestiging en de nodige documenten.
 • De lesgever ondertekent de ingevulde documenten.
 • Je stuurt de ondertekende documenten terug naar EDUCAM binnen de 10 dagen na afloop van de opleiding.

www.educam.be

Hier vind je het rijschoolreglement terug.