Vormingsmoment

Wat is het vormingsmoment?

Het vormingsmoment:

  • biedt praktische tips om het leren rijden op een veilige en juiste manier te begeleiden;
  • is geen test van de wegcode, maar een informatiemoment van 3 uur

Uw deelname aan het vormingsmoment is 10 jaar geldig. Nadat u het vormingsmoment volgde, wordt uw aanwezigheid geregistreerd in de databank van de Vlaamse overheid en krijgt u een begeleidersattest. Dit kunt u raadplegen via ‘Mijn Burgerprofiel’.

Op de dag van het praktijkexamen controleert het examencentrum via de online databank of minstens één begeleider het vormingsmoment tijdig gevolgd heeft en uw deelname nog geldig is.

 

Let op! Als u het vormingsmoment volgde tussen 1 oktober 2017 en 12 maart 2020werd uw deelname niet digitaal geregistreerdU moet het papieren begeleidersattest dat u toen ontving voorleggen op de dag van het praktijkexamen.

Data en inschrijven binnenkort mogelijk.
Opleiding van 3u in groep: €20

Vestiging Datum Lestijden
Haaltert Vrij 14/6 18u00-21u00
Aalst Do 4/7 18u00-21u00
Haaltert Ma 22/7 18u00-21u00
Aalst Ma 12/8 18u00-21u00
Aalst Zo 1/9 09u00-12u00
Haaltert Za 14/9 09u00-12u00
Geraardsbergen Vrij 20/9 18u00-21u00
Image

Wie moet het vormingsmoment volgen?

Elke begeleider van een kandidaat-bestuurder waarvan de referentiedatum (einddatum stage* - 36 maanden) 1 maart 2024 of later is.
*4b op het voorlopig rijbewijs

Dus alle begeleiders van kandidaten met een voorlopig rijbewijs M36 of M12 met startdatum 1 maart 2024 of als een voorlopig rijbewijs M18 naar M36 wordt gewisseld vanaf 1 maart 2024.

Opgelet: Wijziging van afgiftedatum omwille van verlies, wijziging begeleiding, toevoeging begeleider verandert niet de referentiedatum.

Image

Wanneer moet je het vormingsattest voorleggen?

U moet het vormingsmoment minstens 5 maanden voor het praktijkexamen van uw kandidaat-bestuurder gevolgd hebben. Deze termijn is niet verplicht voor:

  • begeleiders van kandidaat-bestuurders met een rijbewijs M12;
  • begeleiders van kandidaat-bestuurders die hun voorlopig rijbewijs M18 omwisselden naar een voorlopig rijbewijs M36.

Stel, een kandidaat-bestuurder moet, omwille van omstandigheden, wisselen van begeleider:

  • Heeft de kandidaat-bestuurder 1 begeleider? Dan moet ook de nieuwe begeleider het vormingsmoment minstens 5 maanden voor het praktijkexamen gevolgd hebben.
  • Heeft de kandidaat-bestuurder 2 begeleiders? Dan mag de kandidaat-bestuurder het praktijkexamen afleggen als minstens 1 begeleider het vormingsmoment minstens 5 maanden voor het praktijkexamen gevolgd heeft.

Alleen geldig in Vlaanderen

Het vormingsmoment in Wallonië is niet hetzelfde als het vormingsmoment in Vlaanderen. Als de begeleider een attest heeft van een vormingsmoment in Wallonië zal dat attest niet geaccepteerd worden. De begeleider moet nog steeds een vormingsmoment volgen in Vlaanderen.

*DriveWell behoudt steeds het recht de opleiding te annuleren bij te weinig deelnemers.